Een stukje geschiedenis

Historiek van onze school 

De bedoeling van dit deel is een korte geschiedenis van de school geven.  

HISTORISCHE SCHETS Borgloon

Op 1 september 1947 startte de R.M.S. te Borgloon. Directeur en oprichter was dhr. Leon Dehairs.Door de inzet van het ganse schoolteam werd er in Borgloon, in voor het rijksonderwijs moeilijke tijden, een sterke, landelijke school uitgebouwd met kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs. Later, in 1961, werd er een technische afdeling (A3) en een beroepsafdeling toegevoegd. In 1975 werd het basisonderwijs autonoom en de R.B.S. ontstond met een kleuterafdeling en volledig lager onderwijs. De directeur, dhr. R. Lemoine, werd opvolger van mevr. Peeters. In datzelfde jaar behaalde de R.B.S. haar hoogste leerlingenaantal (L.O.: 351 lln, 14 klassen; K.O.: 118 lln). Vanaf 1976 zakte het leerlingenaantal door toedoen van de denataliteit (Borgloon kent een verouderde bevolking). 

In 1990 werd dhr. Lemoine als directeur vervangen door mevr. America-Vreven B. De stabiliteit van het schoolteam is gedurende al die jaren vrij goed bewaard gebleven. Enkel bij pensionering kwamen er nieuwe leerkrachten bij. Sinds 1991 werd de naam R.B.S. Borgloon vervangen door "DE LINDE" BORGLOON en behoort de school toe aan de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 1993 fungeerde Dhr. Lambert Thijs als directeur. Het onderwijsaanbod werd drastisch uitgebreid: BaO, SO (2de vestigingsplaats St-Truiden), tekenacademie (vestigingsplaats DKO - SBK Tongeren), BuSO (vestigingsplaats De Dageraad) en CVO Volwassenonderwijs.

In 2004 werd Thijs Lambert opgevolgd door Wouters Rudi. Vanaf 2010 werd Wouters Rudi deeltijds coördinerend directeur van SGR 13 en werd hij deeltijds vervangen door Mevr. Creyf Marleen als directie. Vanaf 1 september 2016 werd dhr. Rudi Wouters fulltime tewerkgesteld als coördinerend directeur van SGR13 en werd vervangen door mvr. Elke Melon.

Sinds 2007 is er op de campus een volwaardig Atheneum. 

     
HISTORISCHE SCHETS Rijkel

  • In 1843 werd de eerste school door de gemeente Rijkel opgericht in een privéhuis langs de kerk. Onderwijs was nog niet verplicht. De school telde 15 gesubsidieerde leerlingen (op onregelmatige tijdstippen), het jaar daarna telde men al 50 geregistreerden. De eerste onderwijzer was C. Smets.
  • In 1871 benoemde de Gemeenteraad de eerste meesteres om aan de meisjes handwerken te leren. 
  • In 1916 kwam er een 2de locatie bij op het kasteel. 
  • In 1955 werd er hier een nieuwe school gebouwd aan de St.-Truidersteenweg met als directeur J. Eyben. 
  • In 1989 werd de huidig school verbouwd. Achtereenvolgens waren hier Dhr. R. Lambrechts, Mevr. G. Claes, Dhr. F. Vandevoordt directie. In 1998 werd R. Wouters aangesteld door het stadsbestuur als waarnemend schoolhoofd.
  • Op 1 september 2003 werd de gemeenteschool overgenomen door het gemeenschapsonderwijs en werd ze een vestigingsplaats van “De Linde” Borgloon met als directie Dhr. Thijs Lambert.  Vanaf 2004 werd Dhr. Wouters Rudi directie van beide campussen.
  • Op 1 september 2016 werd mvr. Elke Melon directie