Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf 't Pagadderke wordt uitgebaat door de VZW Thuishulp.
Dit vormt een onderdeel van de grotere organisatie De Voorzorg.
Het kinderdagverblijf werkt tevens samen met en onder toezicht van Kind en Gezin.
Kind en Gezin oefent bijgevolg ook regelmatig toezicht uit op de infrastructuur en de werking van het kinderdagverblijf. De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf is mvr. Evelien Vanherle.

De begeleiding van de kindjes gebeurt door Sabine Vanhees.