Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directie en geeft advies.
Deze schoolraad bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).
De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

 

Geleding

Naam

Voorzitter ouders Johan Quintens
Ondervoorzitter sociale, economische en culturele milieus Willy Robijns
Secretaris personeel (zoco) Fabienne Buttjens
Leden sociale, economische en culturele milieus Julien Lenaerts
  ouders Heidi Struys
  personeel Nathalie Tomsin
  ouders Xavier Vandervelpen
  personeel Maggy Vanroye

Directie: Elke Melon