Instapdata KO

Wanneer mag uw kind voor de eerste keer naar school?

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan echter alleen op één van de zeven instapdata, nl. de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag en op 1 september en 1 februari.

Schooljaar 2016 - 2017:

Instapdatum Voor kleuters geboren voor...
1 september 2016 (na de grote vakantie) 1 maart 2014
7 november 2016 (na de herfstvakantie) 7 mei 2014
9 januari 2017 (na de kerstvakantie) 9 juli 2014
1 februari 2017 (teldatum)

1 augustus 2014

6 februari 2017 (na de krokusvakantie) 6 augustus 2014
18 april 2017 (na de paasvakantie) 18 oktober 2014
29 mei 2017 (na Hemelvaart) 29 november 2014